Колектив

Колектив кафедри

Неханевич Олег БорисовичЗавідувач кафедри, науковий ступінь – доктор медичних наук, вчене звання - професор, кандидат в майстри спорту з волейболу, лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, лікарська кваліфікаційна категорія – вища, відповідальний за науково-дослідну роботу та інтернет-сайт кафедри, публікації – 121, докторська дисертація захищена у 2016 році за темою "Особливості лікарського контролю за особами з ознаками дисплазії сполучної тканини на етапах відбору та спортивного вдосконалення", тема кандидатської дисертації: «Лікарський контроль над спортсменками, які займаються важкою атлетикою та тхеквандо». Гарант освітньої програми освітньо-наукового рівня "Фізична терапія, ерготерапія".

Є експертом із акредитації освітніх програм Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти, членом Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України, підкомісії "Фізична терапія, ерготерапія", експертом за напрямом "Фізична та медична реабілітація" Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації, керівником секції "Валеологія" Малої академії наук України у Дніпропетровській області.

Член постійно діючої при ДЗ "ДМА" Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності "Лікувальна фізкультура та спортивна медицина".

Абрамов Віктор Васильович науковий ступінь – доктор медичних наук, вчене звання – професор, почесне звання – академік Академії наук вищої школи України, кандидат в майстри спорту з легкої атлетики, лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, лікарська кваліфікаційна категорія – вища, посада – професор кафедри, відповідальний за роботу кафедри як опорної МОЗ України, заступник Голови спеціалізованої вченої ради ДЗ «ДМА» із захисту дисертацій зі спеціальності «Лікувальна фізкультура та спортивна медицина», публікації – 261, тема дисертації: «Становлення функції ендокринної і кардіореспіраторної систем спортсменок пубертатного віку».

Смирнова Олена Леонідівна науковий ступінь – кандидат медичних наук, вчене звання – доцент, лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, лікарська кваліфікаційна категорія – вища, посада – доцент кафедри, відповідальна за навчальну та методичну роботу, керівник НПТК «Реабілітолог», публікації – 76, тема дисертації: «Оцінка аеробної продуктивності студентів в процесі занять фізичною культурою». Гарант освітньої програми магістерського рівня "Фізична терапія, ерготерапія".

Манін Максим Валерійович науковий ступінь - кандидат медичних наук, асистент кафедри, лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, лікар невролог, лікар-спеціаліст, публікації - 31, тема дисертації: "Оптимізація засобів фізичної реабілітації хворих на дорсопатії попереко­вого відділу хребта на етапах стаціонарного та амбулаторного лікування"

Гришуніна Наталія Юріївна науковий ступінь – кандидат медичних наук, лікар з злікувальної фізкультури та спортивної медицини, лікар дитячий невролог, лікар невролог, лікарська кваліфікаційна категорія – перша, посада – асистент кафедри, відповідальна за лікувально-консультативну роботу, публікації – 35, тема дисертації: «Фізична реабілітація при дитячому церебральному паралічі з врахуванням порушень динамічного стереотипу».

Канюка Євген Валерійович науковий ступінь - кандидат медичних наук, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, лікарська кваліфікаційна категорія – вища, магіст з фізичної реабілітації, посада – асистент кафедри, публікації – 42, тема дисертації: «Оптимізація засобів фізичної реабілітації пацієнтів з віддаленими наслідками травм дистальних відділів верхніх кінцівок».

Смирнова-Давлад Наталія Вадимівна почесне звання – кандидат в майстри спорту з баскетболу, посада – старший викладач кафедри, відповідальна за навчальну роботу на циклі фізичного виховання, помічник декана стоматологічного факультету зі спортивно-масової роботи, публікації – 20.

Бакурідзе-Маніна Вікторія Борисівнанауковий ступінь - кандидат наук з фізичного виховання та спорту, магістр з фізичної терапії, ерготерапії, почесне звання – кандидат в майстри спорту з бадмінтону, посада – старший викладач кафедри, відповідальна за наукову та методичну роботу на циклі фізичного виховання, публікації – 83. Гарант освітньої програми бакалаврського рівня "Фізична терапія, ерготерапія". Тема кандидатської дисертації "Диференційований підхід у фізичному вихованні студентів медичного закладу вищої освіти із гіпермобільністю суглобів"

Могилко Сергій Петровичпочесне звання – кандидат в майстри спорту з легкої атлетики, посада – старший викладач кафедри, відповідальний за спортивно-масову роботу кафедри, публікації – 32.

Радзецький Максим Володимировичпочесне звання – кандидат в майстри спорту з плавання, посада – викладач кафедри, відповідальний за цивільну оборону на кафедрі, помічник декана І медичного факультету зі спортивно-масової роботи, публікації – 24.

Ряпасова Наталія Юріївнапочесне звання – майстер спорту з греблі, посада – викладач кафедри, відповідальна за виховну роботу у гуртожитку № 7 (10 поверх), публікації – 6.

Черниш Віктор Анатолійовичпочесне звання – майстер спорту з важкої атлетики, посада – викладач кафедри, відповідальний за спортивно-масову роботу на ІІІ медичному факультеті, публікації – 9.

Глущук Євген Олександровичасистент кафедри, лікар лікувальної фізкультури та спортивної медицини, керівник студентським науковим гуртком з Фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології.

Олексенко Ігор Миколайович науковий ступінь - кандидат медичних наук, лікар із спортивної медицини вищої категорії, перша категорія за спеціальністю «Організація та управління охороною здоров’я», посада - асистент кафедри, відповідальний за роботу з інтернами, Заслужений лікар України, голова Громадської організації "Асоціація спортивної та реабілітаційної медицини України".

Мохна Вікторія Станіславівна асистент кафедри, лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, магістр фізичної реабілітації, член ГО "Українське товариство ерготерапевтів".

Атрощенко Антоніна Петрівнастарший лаборант

Рудомська Людмила Олександрівна

лаборант (басейн)

Педіско Олена Володимирівна

лаборант (басейн)