Історія кафедри

Кафедра заснована 25 липня 1948 р. Першим завідувачем кафедри був доцент, полковник медичної служби А.М.Тейтельман. В подальшому кафедрою керували доценти М.П.Діденко, В.Л.Степанов. В 1974 р. відбувся розподіл кафедри: курс лікарського контролю та лікувальної фізкультури став самостійною кафедрою під керівництвом професора Ю.А.Чижа, а з 1982р. по 1988р. – доцента В.М.Нерсесян. Кафедру фізичного виховання в цей період очолювали: старший викладач Ю.М.Супрунов, потім – доцент В.Ф.Попов, а з 1984р. по 1988р. – доцент В.В. Абрамов. З 1988 р. знов об’єднаною кафедрою керував професор В.В.Клапчук, а з 1996р. по серпень 2012 р. – професор В.В.Абрамов.

Дякуючи плідній праці багатьох завідувачів та суттєвій підтримці ректорів – І.І.Крижанівської, Л.В.Новицької-Усенко, Г.В.Дзяка, на кафедрі побудована чудова спортивна база, яка включає 4-х зальний спортивний комплекс (фото № 1), 25-метровий плавальний басейн (фото № 2а і 2б), спортивні майданчики відкритого типу, а також спортивно-оздоровчій табір в с. Орловщина на 210 місць, де щорічно в літній період покращують своє здоров’я студенти і співробітники академії.

Значний внесок в розвиток матеріально-технічної бази кафедри, створення та оснащення науково-дослідної лабораторії було здійснено професором Ю.А.Чижом. Це дало змогу співробітникам кафедри, підвищивши якість наукових досліджень, вийти на всесоюзний і міжнародний рівень.

Коллектив кафедры в 1974 году.

Професору Абрамову В.В. вдалося підняти на новий, більш високий рівень, оздоровчу та спортивно-масову роботу кафедри. Завдяки його зусиллям збірні команди ДМІ неодноразово успішно виступали у змаганнях різного масштабу і займали призові місця серед вузів області, медичних вузів України та колишнього СРСР.

Коллектив кафедры в 90-е годы.

За роки керівництва професора Клапчука В.В., дякуючи його наполегливості, кафедра стала опорною МОЗ України з дисципліни «ЛФК та спортивна медицина» серед медичних вузів, на базі ДМІ почали працювати Республіканська проблемна комісія «Медичні проблеми фізичної культури та спорту» і перша в Україні Спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій зі спеціальності «ЛФК та спортивна медицина».

На теперішній час керівництво кафедрою здійснює д.мед.н., професор Неханевич О.Б. (фото № 3).

На кафедрі працюють: 2 професори, 2 доктори медичних наук, 2 доценти, 4 кандидати медичних наук, 15 викладачів, з яких 2 майстри спорту, 11 кандидатів в майстри спорту.

З метою виховання здорової студентської молоді кафедра здійснює організацію спортивно-масової роботи, впроваджує здоровий спосіб життя. На кафедрі засновані спортивні секції, організовані групи здоров’я для студентів та співробітників. Щорічно, кафедрою проводяться спортивні змагання, спартакіади, товариські зустрічі серед збірних команд факультетів, студентських гуртожитків, співробітників академії.

На кафедрі на госпрозрахункових умовах функціонують педагогічний трудовий колектив «Спортклуб» та науково-педагогічний трудовий колектив «Реабілітолог», які надають оздоровчі та навчальні послуги на госпрозрахункових умовах. Зокрема, кафедрою щороку проводяться курси лікувального масажу для студентів старших курсів та медичних працівників, курси тематичного удосконалення для лікарів за фахом «ЛФК та спортивна медицина».

Кафедра є клінічною базою Державного фармакологічного центру України, згідно до чого вона проводить клінічні випробування медичних засобів, що використовуються в спортивній медицині та при фізичній реабілітації.