Підготовка науково-педагогічних кадрів

Шановні здобувачі освіти, науковці та інші стейкголдери!

Співробітники кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології запрошують Вас до наукової співпраці в рамках виконання науково-дослідної теми "Медико-педагогічне забезпечення фізичної реабілітації, спортивних та оздоровчих тренувань!

На теперішній час на кафедрі виконується 5 НДР на здобуття наукового ступеня доктора філософії:

1. «Особливості фізичної терапії статико-динамічних рухових розладів у дітей при непрогресуючих органічних ураженнях центральної нервової системи». Виконавець - Юн Бьон-Йоль . Термін навчання: 15.09.2017-14.09.2021 рр. Науковий керівник – Неханевич О. Б.

2. «Реабілітація та профілактика ушкоджень нижніх кінцівок у футболістів з ознаками дисплазії сполучної тканини». Виконавець – Хоменко В.М. Термін навчання – 15.09.2017-14.09.2021 рр. Науковий керівник – Неханевич О.Б.

3. «Особливості фізичної терапії рухових розладів у хокеїстів після черепно-мозкових травм». Виконавець – Секретний В.А. Термін виконання - 15.09.2018-14.09.2022 рр. Науковий керівник – Неханевич О.Б.

4. «Фізична терапія рухових розладів після тотального ендопротезування кульшового суглобу у хворих з наслідками гострого мозкового інсульту». Виконавець – Шкурупій О.І. Науковий керівник – Абрамов В. В. Строки виконання – 15.09.2019 – 14.09.2023 рр.

5. «Фізична терапія хворих на пневмонію при коронавірусній хворобі на етапах реабілітації». Виконавець - Корота Ю.В. Термін виконання 15.09.2020-14.09.2024 рр. Наукові керівники Неханевич О.Б., Гашинова К.Ю.